Waarom een Sterkin erkenning?

De meerwaarde van de Sterkin erkenning:

De erkende Sterkin Installateur voldoet aan de normen en eisen van een erkenningsregeling. De belangrijkste eisen hebben betrekking op kennis, meetapparatuur en gereedschappen. Er zijn opleidingseisen vastgesteld én normen voor het gereedschap waarover de installateur moet beschikken. Regelmatig wordt getoetst of de installaties van de erkende Sterkin Installateur voldoen aan de eisen.

De meerwaarde is dat bij een erkende Sterkin installateur de kwaliteit op de eerste plaats komt. Bovendien blijft een Sterkin installateur op de hoogte van de ontwikkelingen in het vakgebied, onder andere door de vakbladen en de installateursbijeenkomsten over actuele onderwerpen die Sterkin regionaal organiseert.

Over Sterkin
Stichting Sterkin is opgericht om de aanleg van veilige installaties te bevorderen.
Sterkin en haar rechtsvoorgangers geven onder meer uitvoering aan de volgende erkenningsregelingen:

  • Gastechnische installateurs sinds 1926;
  • Elektrotechnische installateurs sinds 1933;
  • Watertechnische installateurs sinds 2008;
  • Installateurs voor duurzame energie (waaronder zonnepanelen) sinds 2013;
  • Inspectiebedrijven sinds 2015;
  • Onderhoud CV en andere gastoestellen sinds 2016.

De door Sterkin erkende installateurs gaan voor kwaliteit!