Gana installatiebureau Muiderberg werkte volledig CO2 neutraal in 2018

En dat gaat ze ook in 2019 doen want het milieu gaat ons aan het hart! De CO2 uitstoot door het rijden naar onze klanten bijvoorbeeld wordt gecompenseerd door te investeren in duurzame projecten die CO2 terugdringen.

co²-compensatie-certificaat-voor-het-volledig-energie-neutraal-werken-van-gana-muiderberg-in-2018