Muiderberg krijgt aquathermie, warmte afkomstig uit het Ijsselmeer!

VIA DEZE AQUATHERMIE KUNNNEN +/- 1300 WONINGEN VAN WARMTE EN WARM WATER WORDEN VOORZIEN.

Gana installatiebureau is gevraagd mee te denken hoe dit het best te doen is binnen  de muren van het huis. Als het warmtenet dat Muiderberg krijgt tot aan de gevel van de woning gelegd wordt dan moet de rest nog aangesloten worden .
Dat is voor ieder huis in Muiderberg anders wij streven er naar een zo ideaal mogelijke aansluiting in de woning te maken zonde r hak of breekwerk. Iedereen die dat zou willen om aangesloten te worden op het warmtenet zal apart worden bekeken wat de beste manier is voor het aanpassen van het leidingwerk in de woning.
De eikenlaan in Muiderberg wordt de eerste laan die van het gas af kan. De eerst werkzaamheden zijn daar inmiddels gestart de eerste gesprekken en woningen zijn bekeken en besproken hoe het te gaan aanpakken. Muiderberg krijgt aquathermie warmte afkomstig uit het ijsselmeer. Hier in zit meer dan genoeg energie om de +/- 1300 woningen van warmte en warm water te voorzien.

Bij de Eikenlaan gaat het om de eerste fase van het project om in geheel Muiderberg aquathermie te benutten als warmtebron en in 2026 aardgasvrij te zijn.

De warmte uit het IJmeer wordt ‘s zomers opgeslagen in een warmte-koude opslag (WKO). ‘s Winters wordt het water uit de WKO opgehaald en benut voor aanvoer van water van +/- 15°C. Het water wordt daarna door warmtepompen opgewarmd naar 70°C.

Deze oplossing is door Waternet onderzocht en vergeleken met vier andere varianten. Het 70°C warmtenet kwam daarbij als beste optie uit de bus wat betreft CO2 besparing, maar ook wat betreft kosten.

ijmeer foto wikimedia

Coöperatief warmtenet, voor en door bewoners

Energiecoöperatie Wattnu, een organisatie voor en door bewoners zonder winstdoelstelling en commerciële belangen, heeft met een groep enthousiaste Muiderbergers de mogelijkheden voor een warmtenet onderzocht. Het onderzoek, ondersteund door deskundigen van Waternet, KPMG en ingenieursbureaus, bevestigde dat het IJmeer voldoende warmte biedt om heel Muiderberg duurzaam en betaalbaar te verwarmen.

Omdat dit warmtenet het eerste in Gooise Meren is dat op deze schaal woningen aan een nieuwe warmtebron koppelt, is de actieve betrokkenheid van de inwoners een voorwaarde voor het succesvol aardgasvrij maken van de woningen. De financiële ondersteuning van Gooise Meren zal dan ook onder andere worden ingezet om bewoners op te roepen zich aan te sluiten bij het coöperatieve warmtenet. Miel Janssen, voorzitter van Wattnu: “wij zijn erg blij met het vertrouwen dat we krijgen van het college. Hierdoor kunnen we de koppelkans in de Eikenlaan pakken en verdere voorbereidingen doen voor de andere wijken in Muiderberg”.